Cartref > Newyddion > Cynnwys
Beth Ydych chi'n Cymryd Ergonomeg?
- Aug 14, 2018 -

Gelwir yr ergonomeg hefyd yn beirianneg ddynol neu'n ergonomeg, disgyblaeth newydd a ddatblygwyd ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae'n cymryd perthynas y peiriant dynol fel gwrthrych astudio, ac mae'n cymryd y mesuriad, yr ystadegau a'r dadansoddiad fel y dull ymchwil sylfaenol. O safbwynt dylunio mewnol, prif swyddogaeth ergonomeg yw gwneud y ffactorau amgylcheddol dan do yn addas i anghenion gweithgareddau bywyd dynol trwy'r ddealltwriaeth gywir o ffisioleg a seicoleg er mwyn cyflawni'r nod o wella ansawdd yr amgylchedd dan do . Mae swyddogaeth ergonomeg mewn dylunio mewnol wedi'i ymgorffori yn bennaf yn yr agweddau canlynol:

1, i bennu cwmpas y gofod i ddarparu'r sail

2, i ddarparu'r sail ar gyfer dylunio dodrefn

3. Rhoi sail ar gyfer pennu addasrwydd organau synhwyraidd.

Related Products